با هم بگردیم
آموزش کوهنوردی

آموزش کوهنوردی

    آموزش کوهنوردی کوهنوردی چیست؟ در ساده ترین نگاه کوهنوردی به معنای بالا رفتن از کوههاست. اما یک فاکتور جنبه ای متفاوت به آن می دهد و آن خطر است. بسیاری از بزرگان و پیشروان جهانی این رشته خطر را به عنوان قسمتی از هویت کوهنوردی تعریف می کنند. همین دیدگاه باعث میشود که […]