با هم بگردیم
تهران

جاذبه های گردشگری اطراف تهران

تهران شهر غریبی‌ست، مثل مردمانش که کم پیش می‌آید واقعا تهرانی باشند. شهر سختی‌ست و این حرف خیلی‌هاست در این شهر که تهران من از تو هیچ نمی‌خواهم/ جز تکه پاره‌های گریبانم. اما پس چرا این همه مهاجر دارد؟ چه چیزی آدم‌های این شهر را مجاب کرده که از خانه و دوست و آشنا دل […]