با هم بگردیم

فرصت شغلی که در صنعت گردشگری انتظارتان را می‌کشند

بازار کار رشته گردشگری به چه صورت است؟ گردشگری یکی از بزرگترین بازارهای کار و اشتغال را در سطح جهان دارد. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی گردشگری از هر 10 فرصت شغلی که در جهان شکل می‌گیرد، یک فرصت به گردشگری اختصاص دارد. با این حال گردشگری جزو آن دسته از صنایعی است که […]